ร้องเรียน


โรงพยาบาลขุขันธ์ ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 109 หมู่ 6 ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140

สายตรงห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน : 0-4581-4289

Email : kk_hosp@khukhan.go.th


 

 

รูปภาพ / กิจกรรม